Tjänster

En Zoologisk konservator monterar(stoppar upp) djur. Det är ett sätt att bevara ett djur i all sin prakt även efter döden. Monterade djur ger oss möjligheten att beundra och studera naturens skönhet på nära håll men är också ett uttryck för hållbar konsumtion och ansvar, eftersom du tar tillvara på hela djuret och inte bara köttet.
 

När ett djur lämnas in behöver det först flås, sedan prepareras skinnet i en garvningsprocess med flera olika stadier, däremellan tunnskärs skinnet vilket innebär att köttrester, fett och vävnad tas bort så att endast det yttersta lagret där pälsen sitter blir kvar. Därefter lagas hål och skador som uppkommit vid dödstillfället.

När skinnet är färdigpreparerat monteras det på en mannekäng som modifierats och i vissa fall specialtillverkas för att passa måtten som tagits tidigare. Skinnet formas, viks och läggs tillrätta för att återskapa de karaktäristiska veck och pälsvirvlar som ett levande djur har, vartefter det sys ihop och nålas på plats för att torka.

När montaget har torkat ordentligt avslutas arbetet med att ansiktet och andra partier som förlorar lystern efter döden och garvningsprocessen detaljsminkas för att få en så naturnära och levande kopia av ursprungsdjuret som möjligt.


I sidospalten till vänster kan du läsa närmare om de djurkategorier du kan lämna in för montering hos Tellberg Taxidermy och vad du som kund kan göra för förberedelser i varje enskilt fall.

Har du några frågor så är du välkomen att ringa eller ta kontakt via mail. All kontaktinformation finns att hitta under fliken Kontakt.

Klicka gärna in på Frågor och Svar där vi har samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.