Fåglar

Du kan lämna in alla typer av fåglar för montering (förutsatt att du har rätt typ av tillstånd och dokumentation för de arter som kräver det).
Är du osäker på vad som gäller för den fågel du skulle vilja montera så kan du alltid rådfråga en konservator. Tellberg Taxidermy svarar gärna på dina frågor och ger dig information om hur du skaffar eventuella tillstånd utifall att det krävs.

Vad DU kan göra:

Om du har skjutit en fågel som du vill ha monterad så är det viktigt att du fryser in den så fort som möjligt. Det är också bra att försöka  undvika att bloda ner fjäderdräkten. För att underlätta för konsevatorn kan du stoppa in en bomulls/papperstuss långt bak i näbben (bakom näsborrarna) så att blod inte läcker ut genom näbben. Om det finns ett tydligt skotthål så kan du försöka stoppa blodflödet genom att peta ner en tuss även där.

 Är fågeln väldigt blodig så linda in den i hushållspapper innan du stoppar den i en tätsluten plastpåse som du lägger i frysen. 


Vid jakt:

De flesta jaktbara fågelarterna byter fjäderdräkt två gånger om året, på våren och på hösten. Under dessa perioder växer nya fjädrar ut samtidigt som de gamla fjädrarna tappas. De växande fjädrarna är blodförsedda under utväxten och har inget ordäntligt fäste i skinnet vilket gör att de lossnar under konserveringsprocessen.  För att få ett montage med en så vacker och fyllig fjäderdräkt som möjligt är ofta mitten av vintern det bästa tillfället för att skjuta en fågel för montage. Toppfågeljakten är ett ypperligt tillfälle att satsa på för att få en fågel med fjäderdäkt i bästa möjliga skick.

Beroende på vilken art du önskar montera så är även mitten av sommaren ett bra alternativ.

En fågel som är skjuten mitt i perioden då den byter fjäderdräkt kan i värsta fall vara näst intill omöjlig att göra ett snyggt montage av pga att stora partier av fjädrar kommer att lossna under konserveringsprocessen.  Har du skjutit en fågel under våren eller hösten som du vill ha monterad så behöver det inte vara ett problem, det beror helt på i vilket skede just din fågel befinner sig i. När du lämnar in din fågel så görs en individuell bedömning av fjäderdräkten och du kommer få veta vilken kvalitet den har och vad du kan förvänta dig.


Visste du att?

När du hittar en död fågel i naturen så kan du lämna in den till en konservator, förutsatt att du har markägarens tillåtelse. Arter som är fridlysta eller tillhör statens vilt är du dock skyldig att lämna in till polisen eller direkt till riksmuseet, men du kan fortfarande ansöka och få tillåtelse att låta montera den efter att respektive prover och mått har tagits.

Har du hittat en död fågel men är osäker på vilken art den tillhör och vad du ska göra med den så kan du alltid rådfråga en konservator!