Husdjur

Husdjur är en speciell kategori, den är inte beroende av djurets storlek utan snarare av vilket förhållande du har haft till djuret i fråga. Väldigt få av landets yrkesverksamma konservatorer monterar husdjur, och det finns flera viktiga anledningar till det.

Här nedan listas de tre vanligaste skälen till varför montering av husdjur betraktas som ett känsligt ämne:

Den etiska aspekten är ofta det första som kommer upp som ett argument till att inte montera husdjur, det är däremot långt ifrån det tyngsta argumentet enligt mig. Som konservator så gör jag ingen skillnad på djuren jag monterar, de är alla värdefulla och bör behandlas med respekt.
Med det sagt så skulle själv aldrig kunna tänka mig att montera mina egna hundar, men om DU inte har något problem med att låta montera en familjemedlem så är det inget jag kommer döma dig för.

En typisk replik som vi konservatorer brukar ge när vi ställs inför förfrågan att montera ett husdjur är “Jag kan göra EN katt/kanin/hund, inte DIN katt/kanin/hund”

Den absoluta majoriteten av alla djur vi konservatorer monterar har levt i det vilda och kunden som lämnar in djuret har således ingen relation till eller personlig uppfattning av just den individen och dess unika särdrag i utseende och beteende. En kund som lämnar in sitt husdjur har däremot studerat sagda individ under flertalet år och har därför en rätt tydlig uppfattning om vad som gör just det här djuret unikt.

Det är omöjligt att göra ett helt perfekt djur, speciellt eftersom inget är perfekt från att börja med.
Det är viktigt att du som kund får och tar till dig av all information om vad det innebär att montera ett husdjur samt vad du kan förvänta dig av resultatet. 

Våra husdjur blir ofta gamla och/eller sjuka innan de har levt färdigt sina liv. Det som således hamnar på konservatorernas bord är sällan något med perfekta förutsättningar.

Djurets kondition och ålder påverkar skinnets kvalitét och risken för surskador som leder till att skinnet inte klarar garvningsprocessen är större än hos vilda friska djur. Utöver det så är husdjur ofta något välgödda och ibland rentav feta, vilket leder till extra arbete samt en ytterligare ökad risk för surskador. Det är ovanligt att skinn är i så dåligt skick att de blir helt oanvändbara efter garvningen, men det händer emellanåt. Sådant går relativt lätt att lösa i vanliga fall eftersom tex. räv eller mårdskinn går att ersätta, men det går aldrig att ersätta skinnet från DITT husdjur.

Att lämma in ett husdjur för montage ska göras med en medvetenhet om att det ALLTID finns en risk för att skinnet inte klarar garvningsprocessen.

Vad DU kan göra:

Vill du trots detta låta montera ditt husdjur så är det extremt viktigt att du så fort som möjligt fryser ner det efter döden. Det finns inte tid för längre avsked efter att döden har inträffat utan du behöver se till att ditt husdjur hamnar i frysen så fort som det bara är möjligt. Du behöver också leta fram bilder på ditt husdjur i så många olika vinklar som möjligt, samt fundera över alla tänkbara utseendemässiga karaktärsdrag som gjorde ditt husdjur unikt för dig.

Fundera också noggrant över anledningen till varför du vill montera ditt husdjur och om dina förväntningar på montaget är realistiska.

En individuell bedömning kommer att göras där vi förbehåller oss rätten att säga nej ifall det av någon anledning inte känns rätt.


Till dig som har förlorat en nära vän.

Det finns många fina sätt att hedra en nära vän och familjemedlem, sätt som låter dig minnas och samtidigt läka i din sorg. Endast du kan bestämma vilket sätt som känns mest rätt för dig, men märk väl att det inte finns något sätt att lura döden.

Att montera ett djur som du har haft en nära relation till kan verka som en bra idé när sorgen och förlusten överväldigar dig, men även om mitt yrke som konservator kan beskrivas som att jag "väcker döda djur till liv igen" så äger inte ens jag förmågan att ge dig tillbaka vad du har förlorat.
Sorgen efter en älskad livskamrat kan vara överväldigande, vi söker desperat efter sätt att få tillbaka eller på något sätt behålla det vi har förlorat.
Sanningen är att det inte finns något kryphål, det finns inget magiskt sätt att kringgå förlusten. Döden är slutgiltig och jag kan inte ge dig din vän tillbaka.