Sagodjur

Det som sätter gränser för för vilka sagodjur en konservator skulle kunna skapa är endast fantasin och möjligen dennes yrkesstolthet.
Ofta kräver ett klassiskt sagodjur att konservatorn kombinerar delar från olika djur för att nå det önskade resultatet. Konservatorer har ofta bra kontakter med jägare och andra personer som av olika anledningar kommer över olika döda djur, så har man bara tålamodet att vänta så är de flesta sagodjur inte omöjliga att skapa.

Vad DU kan göra:

Det är alltid lättast för både konservatorn och för dig som kund ifall du själv har tillgång till de djur som behöver kombineras för att skapa ditt sagodjur. Om du bara har tillgång till ett av djuren som behövs så finns det alltid en möjlighet för konservatorn att försöka skaffa fram de andra delarna som krävs, men det innebär ofta en betydligt längre väntetid beroende på hur svårt det är att få tag på. En del sagodjur som tex en Jackalope kräver att du har tillgång till en hare och rådjurshorn, det är inte särskilt svårt att få tag på och om du har tur så kan du få köpa loss det ur konservatorns privata lager.

Det du som kund kan göra för att snabba på processen när någon del saknas är att själv kolla runt bland jägare och andra personer som kan tänkas ha ett djur av den typen du behöver.