Renoveringar

Den första kontakten vi får med monterade djur brukar vara genom att få se riktigt gamla exemplar, på museer eller inte sällan som arvegods från en tid då det var långt vanligare att använda monterade djur för utbildningssyfte i skolor osv. 
Montage är gjorda för att hålla länge och att djur går i arv genom flera generationer är inte ovanligt. Det som ofta händer är att gamla djur förlorar sin lyster eller i värsta fall blir angripna av skadedjur(och ibland tillochmed katter och hundar). 

Tellberg Taxidermy erbjuder reparering av alla typer av skador samt övergripande renovering av montage som har blivit nötta av tidens tand.

Vad DU kan göra:

Det går att ta hand om sina montage så att de inte förfaller till den grad att en konservator behöver utföra en renovering.
Saker du kan göra själv för att hålla efter och fräscha upp dina montage är att försiktigt blåsa av damm och smuts med tryckluft. 
Börja med att blåsa tryckluften mot ditt montage från ett längre avstånd så att du får en uppfattning om hur stark luftstrålen är och minska därefter avståndet successivt. 
Att dammsuga montage är inte rekommenderat då det kan förstöra mer än vad det hjälper. 
På montage av pälsdjur som inte är allt för ömtåliga går det bra att blåsa såväl med som mothårs, men när det kommer till montage av fåglar så är det viktigt att blåsa i fjädrarnas riktning. Att blåsa MOT fjädrarnas riktning kan lägga dem i oordning. 
Sköra, små eller riktigt gamla montage kan försiktigt torkas av med en lätt fuktad (aldrig genomblöt) bomullstuss. 
Dammiga ögon kan torkas av med en bomullstops som du har doppat i vatten med väldigt lite diskmedel i. Ohyra och skadedjursangrepp

Monterade djur är preparerade för att i största möjliga mån avvisa skadedjur och insekter men tyvärr finns det inget hundraprocentigt skydd. 
Pälsängrar och malar finns naturligt i vår utomhusmiljö och kan i otursfall ta sig in i våra bostäder och angripa organiska material. 
Det bästa sättet att undvika angrepp är att hålla ditt montage och platsen där du förvarar det på förhållandevis ren och dammfri.
Riktigt gamla montage kan ofta visa tecken på att någon gång ha varit angripna av skadedjur, i värsta fall kan de vara utsatta för ett pågående angrepp. Var extra uppmärksam om du planerar att förvara ditt nya montage i närheten av/samma lokal som äldre montage eftersom ohyra lätt kan sprida sig.

Hittar du skräp och smulor under/nedanför ditt montage så har det med största sannolikhet blivit angripet av ohyra. Har angreppet gått långt börjar fjädrar/päls att lossna och det uppstår små hål och kala fläckar.
Det man kan göra för att stoppa ett pågående angrepp är att försöka bryta skadedjurens livscykel genom att frysa ner hela montaget i flera dygn för att sedan ta upp det i rumstemperatur i några dygn igen, vartefter man gör om hela processen. Ta ut montaget utomhus och blås det rent med tryckluft. Håll noga koll på ditt montage och upprepa behandlingen om du ser tecken på att något skadedjur har överlevt.
Detta kan vara enkelt gjort med ett mindre montage men uppenbart svårt med ett större djur. Misstänker du att ditt montage av större modell har blivit angripet av skadedjur eller om ditt montage har hunnit få stora skador så bör du kontakta din konservator.